#WINNERS

Vi på Sanaz Juristfirma älskar att biträda företag och privatpersoner vid tvister då det är vid dessa tillfällen vi verkligen har möjlighet att vara kreativa med juridiken samtidigt som vi ser hur vårt engagemang och hårda arbete ger oss framgång i processen och nöjda klienter. 

För oss är våren en av tvisteprocessernas högsäsong vilket gör att vi ser fram emot några mycket spännande månader framöver. 

I den mån det går försöker vi alltid lösa våra klienters tvister så att det inte skall bli nödvändigt att det går till domstol. Under mars har vi därför fört förhandlingar och hittat lösningar för våra klienter utanför tingsrätten i till exempelvis tvister avseende lokalhyresavtal och fordringar, avtalsbrott och vårdnadstvister. Under veckan som gått har vi även haft en förhandling i tingsrätten avseende fel i fastighet där vi företrädde köparna. Även om det inte alltid är en rak väg till vinst ledde vi denna tvist rakt till vinst, vilket resulterade i mycket nöjda kunder. 

Under de kommande veckorna har vi även ett flertal  muntliga förberedelser och huvudförhandlingar i tingsrätten  i  tvister gällande fel i fastighet, fel i bostadsrätt, fordringstvister och avtalstvister m.m. Under de kommande veckorna har vi även ett antal förhandlingar i hyres- och arrendenämnden. 

Med ett oerhört bra track record ser vi fram emot att fortsätta vinna framgång för våra klienter under våren!

#WINNERS

Åk till toppen