SAMBOAVTAL - TYDLIGHET I RELATIONEN

Ett samboavtal är en överenskommelse mellan två sambor om att viss egendom inte ska omfattas av sambolagen, utan delas upp på annat sätt vid en eventuell separation eller dödsfall.

När man blir sambos

Ett samboförhållande ingås när två människor i en kärleksrelation flyttar ihop. Två vänner som flyttar ihop blir alltså inte sambos i lagens mening. När du och din partner flyttar ihop och börjar leva tillsammans så böjar sambolagen gälla. Sambolagen reglerar b.la. bodelning och vad som händer när ett samboförhållande upphör. Sambolagen gäller så länge ni inte har upprättat ett samboavtal.

Vad är ett samboavtal och varför bör man skriva det?

Ett samboavtal kan liknas med äktenskapsförord. Ett samboavtal är en överenskommelse mellan två sambor om att viss egendom inte ska omfattas av sambolagen, utan delas upp på annat sätt vid en eventuell separation eller dödsfall.

Det kan finnas många anledningar till att skriva samboavtal, nedan anges några stycken.

  • Om man vill delvis eller helt undgå vad som anges i sambolagen
  • För att undvika bråk och tvister vid eventuell separation
  • Om man vill att vissa ägodelar inte ska ingå i en bodelning
  • Om man vill att viss egendom inte ska delas lika på, men vill att annan egendom ska delas lika på vid bodelningen
  • För att bestämma vad som ska hända med bostaden

Samboavtal gäller enbart s.k. samboegendom. Samboegendom är bostad och bohag som ni har införskaffat tillsammans eller saker som är köpt för gemensamt bruk. Sådant ni har köpt på egen hand innan ni flyttade ihop räknas inte till samboegendomen och ingår därmed inte i en bodelning. Andra exempel på ägodelar som inte ingår i bodelningen är bilar, sommarhus och tillgångar på ett bankkonto.

Formkrav för samboavtal

Ett samboavtal ska vara skriftligt och undertecknat av båda parter för att bli gällande. Samboavtalet gäller från att ni båda skrivit under avtalet. Till skillnad från äktenskapsförord behöver inte samboavtal registreras någonstans för att bli gällande.

Vad gäller om man inte skriver samboavtal?

Om man trots allt inte vill skriva samboavtal delas allt lika och i enlighet med regleringarna i sambolagen. Det gäller oavsett om någon betalat mer eller mindre för bostad och bohag. Sambolagen skyddar alltså den ekonomiskt svagare parten i förhållandet om det skulle upphöra.

Vad gäller vid sambos dödsfall?

En sak till som många inte vet är att sambor inte har någon arvsrätt efter varandra – till skillnad från makar som automatiskt ärver varandra vid den enes bortgång. Vill man som sambos ha arvsrätt efter varandra krävs ett testamente.

 

Vill ni skriva ett samboavtal, men behöver hjälp? Våra duktiga jurister på Sanaz Juristfirma kan hjälpa er med både samboavtal, äktenskapsförord och testamente.

Kontakta oss på tel: 031 19 15 15 eller info@sanazjuristfirma.se så hjälper vi dig!


Åk till toppen