OFFENTLIGT BITRÄDE MED OMTANKE

Om någon lider av en allvarlig psykisk störning så kan han eller hon tvångsomhändertas

Om någon har begått ett allvarligt brott så kan personen dömas till rättspsykiatrisk vård

Om en person missbrukar alkohol eller droger på ett sådant sätt att han eller hon riskerar att skada sig själv eller någon annan så kan ett tvångsomhändertagande bli aktuellt

Om ett barn inte tas hand om så se barn har rätt till kan sociala myndigheter omhändertar ett barn för vård

I ovanstående lägen är det extra viktigt att ha ett ombud man känner sig trygg med både ur ett mänskligt perspektiv men även med gedigen erfarenhet - kontakta oss på Sanaz juristfirma

Sanaz Juristfirma åtar sig numera även uppdrag som offentligt biträde i ärenden om olika typer av tvångsvård.

Svensk lagstiftning ger i vissa fall en myndighet eller läkare rätt att vårda eller behandla människor med tvång. Syftet med tvångsvård är att skydda individer som riskerar att fara illa på olika sätt, så som barn som far illa i hemmet, eller människor med sjukdomar som innebär att de hamnat i ett läge där de riskerar att skada sig själva eller andra.

 

Oberoende enligt vilken lagstiftning som ett ingripande skett så har den intagna rätt till ett offentligt biträde. Du kan nu begära att vår jurist Ulrika Bjurö utses till ditt offentliga biträde. Jurist Ulrika Bjurö har lång erfarenhet på området och är notariemeriterad från förvaltningsrätt. Ulrika Bjurö har också en kandidatexamen i psykologi. Som offentligt biträde bistår hon dig under hela utredningen men också vid en eventuell rättegång.

Ett offentligt biträde bekostas av staten, så det uppstår ingen kostnad för dig.

 

LVU – Lagen om vård av unga

LVU är en lagstiftning som innebär att sociala myndigheter omhändertar ett barn för vård. Ett sådant ingripande kan vara på grund av att den ungas föräldrar inte kan ge barnet en trygg uppväxt eller så kan det bero på att barnet själv lever ett liv med t. ex. kriminalitet. Beslut om tvångsomhändertaganden fattas inledningsvis av socialnämnden i din kommun och därefter av domstol, förvaltningsrätten.

 

LVM – Lagen om vård av missbrukare

LVM är en lagstiftning som innebär att om en person missbrukar alkohol eller droger på ett sådant sätt att han eller hon riskerar att skada sig själv eller någon annan så kan ett tvångsomhändertagande bli aktuellt. Syftet med tvångsomhändertagande enligt LVM är att hjälpa personen i fråga att komma ifrån sitt missbruk och att inspirera personen så att han eller hon blir motiverad till behandling under frivilliga former.  

 

LRV – Lagen om rättspsykiatrisk vård

Om någon har begått ett allvarligt brott så kan personen dömas till rättspsykiatrisk vård enligt LRV istället för fängelse. För att få LRV som påföljd förutsätts att personen i fråga led av en psykisk störning när själva brottet begicks och att personen ännu lider av den allvarliga psykiska störningen. Rättspsykiatrisk vård kan ges antingen på öppen eller sluten psykiatrisk avdelning. Därefter gör man så kallade utskrivningsprövningar för att se över huruvida personen ska få återgå till samhället. Sådana prövningar åligger förvaltningsrätten och det är även de som regelbundet gör nya bedömningar om vården ska fortsätta och på vilket sätt.

 

LPT – Lagen om psykiatrisk tvångsvård

Om någon lider av en allvarlig psykisk störning så kan han eller hon tvångsomhändertas enligt LPT. Ett sådant tvångsomhändertagande kan bli aktuellt om personen i fråga har självmordstankar eller är farlig för sin omgivning och andra människor. Även i LPT kan personen vårdas i antingen öppen eller sluten vård. Barn och unga omfattas också av LPT.

Vi finns här nära dig. 


Åk till toppen