AVTALSTVIST?

Tvister mellan företag uppstår när företag inte kommer överens. Företagstvister kan avse allt från leverantörstvister till finansiella överenskommelser och i grunden finns merparten av gångerna ett avtal. 

Företag är beroende av dels andra företag, dels samarbetspartners. Därför är det av stor vikt att i första hand förebygga och förhindra att eventuella tvister uppstår parterna emellan. Det är därför att föredra att upprätta skriftliga avtal när överenskommelser görs. I andra hand, om tvisten är ett faktum, är det förmånligt att tvisten löses på ett effektivt sätt för att inte orsaka skada på företaget.

Utgångspunkten för tvister mellan företag är det befintliga avtalet. Avtalet kan vara utformat på flera olika sätt och benämns även på olika sätt beroende på dess form. Vanliga förekommenade benämningar är till exempel företagsavtal eller samarbetsavtal. Vid bedömningen är även andra skriftliga uppgifter av betydelse. Sådan kan exempelvis vara mejlkommunikation, sms eller andra typer av skriftliga brev. Det är viktigt att veta att även muntliga avtal har betydelse får betydelse vid en eventuell tvist.

När en tvist uppstår är förhoppningen att du och din motpart själva kan komma överens om en lösning som känns bra för er båda. Förlikning är ofta den lösning som är att föredra rent företagsstrategiskt eftersom kostnaderna hålls nere utan att man förlorar hållbarheten i lösningen. Likaså kan detta vara en fördel genom att tvisten inte offentliggörs (som den annars gör om tvisten löses i domstol).

Om företagen inte lyckas lösa tvisten själva så kan tvisten komma att avgöras i domstol. Ett tips är då att se över dina möjligheter avseende rättsskyddsförsäkring vilken ofta, men inte alltid, ingår i din företagsförsäkring.

Vilken målsättningen än är så finns vi här för att erbjuda dig juridisk hjälp innan, eller när, tvisten är ett faktum.

 

Kontakta oss gärna på tfn.nr: 031 19 15 15 så hjälper vi dig!


Åk till toppen