AVTAL - GRUNDEN TILL BRA RELATIONER

Ett välskrivet avtal lägger grunden för en god relation mellan parterna samt kan det vara avgörande för att undvika framtida tvister. I samband med att man ingår avtal brukar det inte uppstå problem, men efteråt kan det hända att parterna hamnar i tvist med varandra. Om man har ett välskrivet avtal möjliggör man för båda parter att få förståelse för avtalets innebörd och vad som kan komma att ske om det avtalade inte uppfylls.

Att ingå ett avtal är något de flesta kommer göra många gånger i livet. Anbud och accept är startskottet för ett avtals ingående. Någon ger dig ett erbjudande (anbud) och om du vill ingå avtalet med motparten accepterar du anbudet. Om du accepterar anbudet, men med en förändring av något/några villkor räknas det som en oren accept och ett nytt anbud. Det är då upp till motparten att acceptera ditt nya anbud. Vanligt förekommande avtal är t.ex. hyresavtal för en lägenhet, anställningsavtal för ett nytt jobb eller samboavtal om du och din partner ska flytta ihop.

Ett välskrivet avtal lägger grunden för en god relation mellan parterna samt kan det vara avgörande för att undvika framtida tvister. I samband med att man ingår avtal brukar det inte uppstå problem, men efteråt kan det hända att parterna hamnar i tvist med varandra. Om man har ett välskrivet avtal möjliggör man för båda parter att få förståelse för avtalets innebörd och vad som kan komma att ske om det avtalade inte uppfylls.

I svensk avtalsrätt är ett avtal giltigt oavsett form, både muntliga och skriftliga avtal är giltiga. Det finns däremot undantag, exempelvis när man köper fast egendom. Vid köp av fast egendom krävs alltid ett skriftligt avtal.

Den största fördelen med att ha ett skriftligt avtal är att det finns bevis på vad parterna kommit överens om i de fall en tvist skulle uppstå. Det största misstaget man kan göra med avtal är att inte ha något överhuvudtaget eller att inte kunna visa vad som bestämts parterna emellan, därför är skriftliga avtal att föredra. Med ett muntligt avtal är det svårt att bevisa att ett avtal ens föreligger.

Det finns dock fall då ett muntligt avtal kan vara att föredra och ett skriftligt avtal är överflödigt. Till exempel när du lånar ut något till en vän kan ett skriftligt avtal om att vännen ska lämna tillbaka den utlånade saken kännas onödigt och överdrivet. En ytterligare fördel är att det är enklare att ändra avtalsvillkor med ett muntligt avtal, men återigen svårbevisat vid eventuell tvist.

På Sanaz Juristfirma kan vi hjälpa till med alla möjliga sorters avtal. Kontakta oss vid frågor och funderingar!


Åk till toppen