Jurist som föreläsare

Utbildningar och seminarier

Vi vill vara med och bidra till att just ni och era anställda känner trygghet genom att lära er mer om juridiska frågeställningar som ni stöter på i era dagliga arbetsuppgifter. Ökad juridisk kunskap kan vara ett perfekt verktyg för att ta kloka beslut som leder till fantastiska resultat.

Sanaz Juristfirma erbjuder utbildningar, workshops och seminarier men även informationsträffar. Utbildningarna utformas utifrån vilka ni är och vilka behov just ni har. Ett exempel på område som vi ser att många är i behov av är juridisk kunskap vid avtalsskrivning.

Startup företag

Har ni precis startat igång er verksamhet?

Kanske kan det kan vara bra att boka in ett kostnadsfritt möte för en genomgång av risker att undvika. Vi hjälper därefter gärna till med att undervisa företaget i förebyggande arbete vid exempelvis försäljning av produkter och tjänster. 

Som nystartade är alltid kostnadsfrågan viktig därför är vi gärna med på resan och bygger upp ett juridiskt paket som passar er verksamhet. Kanske kan autogiro vara en lösning?

Sanaz drivs av ett stort och äkta engagemang i allt hon gör. Hon fångar med enkla och träffsäkra bilder det hon vill belysa och skapar med det klarhet även i mycket komplexa sammanhang. Sanaz har en karisma utöver det vanliga och vet hur den ska tjäna henne bäst.